BREAKING: Bedoeling van partijen niet van belang bij beoordeling of arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is

07-11-20

Terwijl heel de wereld op 6 november jl. in afwachting was, wie de aanstaande president van de Verenigde Staten zou worden, was heel arbeidsrechtelijk Nederland in spanning over een arrest van de Hoge Raad over de bedoeling van partijen bij de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is.

Het arrest kwam op 6 november binnen en mag gerust baanbrekend genoemd worden, want anders dan tot 6 november jl. speelt de bedoeling van partijen geen rol meer van betekenis bij de beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht is. Dit is wat ons betreft geen breuk met de bestaande leer van de Hoge Raad, maar eerder een sterke en duidelijke nuancering.

Het kenmerkende verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst, is dat bij de overeenkomst van opdracht het element van de gezagsverhouding ontbreekt. In grensgevallen is het vaak moeilijk bepaalbaar of sprake is van een gezagsrelatie. Tot 6 november jl. kon een indicatie van het bestaan van een gezagsrelatie worden afgeleid uit de bedoeling van partijen.

Volgens de Hoge Raad is het echter niet van belang of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de arbeidsrelatie onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst (of niet) te laten vallen. Waar het wel om gaat, is of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

Wat de precieze impact van het arrest van de Hoge Raad zal zijn, zal de komende tijd uitwijzen. Maar duidelijk is wel, dat het niet is uitgesloten dat daar waar werkgevers dachten een overeenkomst van opdracht te zijn aangegaan met een opdrachtnemer, er alsnog sprake is van een arbeidsovereenkomst. Bij het aangaan van een volgende opdrachtovereenkomst dient het arrest van 6 november jl. goed in ogenschouw te worden genomen, zodat er geen vervelende aanspraken van een opdrachtnemer/werknemer in de toekomst uit volgen. HMB Legal staat jou daar in een voorkomend geval graag bij.   

Wij zullen je via deze weg op de hoogte houden van de impact van het arrest en de verdere ontwikkelingen.