WHOA; een maatregel tegen de effecten van de coronacrisis

01-04-20

De wereldwijde verspreiding van het nieuwe coronavirus drukt de economische groei in Nederland. Vooral producerende bedrijven, verkopers van elektronica en kledingbedrijven, de horeca  en de toeleveranciers komen door de effecten van het coronavirus in de problemen.

Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven geroepen om ondernemers te steunen. We staan in dit blog stil bij een van deze maatregelen, namelijk de “WHOA” (de Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Deze wet geldt nog niet, maar  zal waarschijnlijk in werking treden per 1 juli 2020.

Het wetsvoorstel voor WHOA is geïnspireerd op de Engelse Scheme of Arrangement en het Amerikaanse Chapter 11. Het voorstel maakt het voor ondernemingen mogelijk om de rechtbank een akkoord over de herstructurering en sanering van de schulden goed te laten keuren. Door de goedkeuring zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Daardoor kan faillissement van gezonde ondernemingen met een te hoge schuldenlast worden voorkomen.

Dit dwangakkoord buiten faillissement moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het akkoord door een ruime meerderheid van de schuldeisers of aandeelhouders wordt ondersteund;
  • de schuldenaar rendabele bedrijfsactiviteiten moet hebben;
  • het akkoord noodzakelijk en toereikend moet zijn om een faillissement van de schuldenaar te voorkomen;
  • het akkoord redelijk is: de schuldeisers en aandeelhouders mogen niet in een wezenlijk slechtere positie komen dan in een faillissement en de met het akkoord gemoeide herstructureringslasten, alsmede de waarde die met het akkoord kan worden gerealiseerd eerlijk onder de verschillende klassen van schuldeisers en aandeelhouders worden verdeeld. 
Let op: Anders dan in een faillissement waarbij het personeel ontslagen wordt, is in de WHOA expliciet bepaald dat deze niet van toepassing is ten aanzien van arbeidsovereenkomsten. Dit om misbruik te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over de corona maatregelen, de WHOA of andere juridische (on)mogelijkheden, neem contact met ons op.