Moet ik het loon doorbetalen van mijn werknemer die een sportblessure heeft?

17-06-21

Nederlanders zijn fanatieke sporters. Wanneer de regering straks weer toestemming geeft om amateurwedstrijden door te laten gaan, zullen wekelijks vele Nederlanders te vinden zijn op de voetbalvelden, tennisbanen of in de gymzalen. Veel werkgevers bevorderen sport onder hun werknemers, immers houdt sporten hen gezond en in vorm. Al dat sporten heeft ook een keerzijde, elke week belanden vele Nederlanders in het ziekenhuis met een sportblessure. Dit heeft in veel gevallen ook tot gevolg dat u als werknemer met een (tijdelijk) arbeidsongeschikte werknemer zit. Maar, wie draait op voor de loonkosten in die periode?

Nederland kent het stelsel van de zogeheten ‘risque social’. In dit stelsel maakt het niet uit waar de arbeidsongeschiktheid is opgelopen. De werkgever moet ook het loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid, voortvloeiend uit een ongeval in de privésfeer. De tegenhanger is het stelsel van ‘risque professionel’, waar de werkgever alleen een loondoorbetalingsverplichting heeft indien de arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een oorzaak gelegen op het werk. Dit betekent dat een werkgever in beginsel verplicht is het loon voor een periode van 2 jaar door te betalen, of korter indien de werknemer korter dan twee jaar arbeidsongeschikt is. De wet schrijft voor dat de werkgever 70% van het loon moet doorbetalen, waarbij het eerste jaar ten minste het wettelijk minimumloon moet worden betaald.

In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten komen suppletiebedingen voor. Deze suppletiebedingen bevatten de plicht voor de werkgever om de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 70% aan te vullen tot een hoger percentage. Vaak kennen deze bedingen een bepaling, waarin staat dat de werknemer geen recht heeft op de suppletie als hij de arbeidsongeschiktheid door ‘eigen schuld of toedoen’ heeft veroorzaakt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkgever bij ongevallen in de privésfeer, zoals een sportblessure, niet altijd de bovenwettelijke suppletie hoeft te betalen. Dit zal met name het geval zijn wanneer een werknemer herhaaldelijk is geschorst om te stoppen met een bepaalde activiteit in de privésfeer.

Heeft u te maken met een werknemer die ziek thuiszit en wilt u advies krijgen over de loondoorbetalingsverplichting? Of heeft u een werknemer die vaak uitvalt vanwege ongevallen in de privésfeer en wilt u advies hierover? Neem dan contact met ons op via het nummer 06-18587933 of per e-mail via info@hmbadvocaten.nl.