Help, mijn werknemer werkt niet goed genoeg thuis

26-11-20

Sinds de coronapandemie in maart 2020 uitbrak, is het aantal werknemers dat vanuit huis werkt geëxplodeerd. Vele bedrijven hebben aangegeven dat thuiswerken ook na corona de nieuwe norm wordt en dat werknemers slechts incidenteel naar kantoor hoeven te komen om bijvoorbeeld een vergadering bij te wonen of overleg te plegen met collega’s.

De voordelen van dit vele thuiswerken zijn groot. Voor veel werknemers geldt dat zij een betere balans tussen werken en privé kunnen maken en voor werkgevers geldt als belangrijkste motief het verhogen van de arbeidsproductiviteit van werknemers. Het thuiswerken is dan ook een trend die de laatste jaren veel terrein heeft gewonnen.

Aan het thuiswerken kleven ook enkele nadelen voor de werkgever. Zo heeft hij minder toezicht op de thuiswerker en zijn controlemogelijkheden beperkt. Veel werkgevers hebben dan ook het probleem dat werknemers soms niet voldoende productief zijn en misbruik maken van de luxe van het thuiswerken. Om misbruik van het thuiswerken te voorkomen en te zorgen dat werknemers productief blijven vanuit huis, zijn er een aantal oplossingen.

De eerste oplossing is om onderling duidelijke afspraken te maken over het thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan het aantal taken dat een werknemer moet afronden op een werkdag, wanneer een werknemer beschikbaar moet zijn om arbeid te verrichten of hoe een werknemer werk en privé zoveel mogelijk gescheiden houdt. Door deze afspraken in een zogeheten thuiswerkovereenkomst te gieten, weten werknemer en werkgever waar zij aan toe zijn. Indien een werkgever meer controle wil uitoefenen op werknemers, dan is hij gebonden aan wettelijke voorschriften. Alles wat wel en niet mag inzake het controleren van werknemers komt in een volgend blog aan de orde.

Blijft een werknemer zelfs na herhaaldelijke aanmaningen om te verbeteren thuis ondermaats presteren, dan kan de werkgever overgaan tot het intrekken van de toestemming om thuis te werken. Op dit moment is er namelijk nog geen wettelijk recht om thuis te mogen werken. Immers moet een werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken nog toestemming vragen èn krijgen van de werkgever. Het is uiteraard verstandig om een van onze juristen te raadplegen voordat je overgaat tot het intrekken van de toestemming om thuis te werken.

Mocht je voor een functiegroep of voor bepaalde functies thuiswerken mogelijk willen maken, dan is het noodzakelijk om instemming te krijgen van de ondernemingsraad. In een volgende blog zetten wij alle aspecten van een thuiswerkregeling op een rijtje.

Heb je nu al vragen over de thuiswerkregeling of de controlemogelijkheden bij thuiswerkers of wilt je een keer sparren over het maken van een thuiswerkovereenkomst? Neem dan contact met een van onze medewerkers op. We helpen je graag verder.